Námety pre časopis

Milí naši budúci čitatelia.

ak máte záujem obohatiť nový vznikajúci časopis o vaše literárne diela, básničky, vtipy, recepty, fotografie a iné práce, tak príspevky môžete posielať na email:

Časopis plánujeme vydávať v polovici roka 2019. Nový časopis bude obsahovať krížovky,sudoky,literárne okienko,recepty...

Vopred ďakujeme